Категории

 • Категории
 • Топ Продукти
 • БИО Серия сушени плодове, сурови ядки и тахани
 • Сушени плодове и зеленчуци
 • Насипни сушени плодове и зеленчуци
 • Сурови плодови барчета
 • Шоколирани сушени плодове
 • Ядки
 • Супер храни и миксове
 • 50 здравословни КЕТО десерта - книгата на Габриела Цулин

Общи условия за ползване


Общи условия за ползвне на услугите предоствяни през сайта www.strumafruit.com/catalog

Добре дошли в уебсайта www.strumafruit.com/catalog!

Благодарим  Ви,че използвате нашите услуги!

Драги клиенти, моля прочетете и се запознайте с настоящите Условия за обслужване на магазин Струма Фрут!

Настоящите общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила, които съдържат условията, при които  "Струма Фрут"  ЕООД, вписано в ТР с ЕИК 200040048, със седалище и адрес на управление област Кюстендил, град Кюстендил, улица "Христо Ботев" 23, наричано по-долу("Магазин") предоставя съдържание и услуги на клиенти, регистрирани купувач/и, чрез платформа за онлайн поръчки, разплащания и доставка на сушени плодове и зеленчуци,  произведени от фирма “СТРУМА ФРУТ” ЕООД, като не се предлагат лекарствени средства и продуктите на този сайт и  не трябва да бъдат приемани или тълкувани като такива. С разглеждането на страниците, натискането на обектите или връзките, разположени на страниците на www.strumafruit.com/catalog, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за обслужване.

I. Приложимост и приемане на настоящите условия

 1. За поверителноста на вашите данни "Струма Фрут" ЕООД обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че Струма Фрут ЕООД  има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни:
  - име и фамилия
  - e-mail
  - телефон за връзка
  - адрес за фактура и досавка
  - пощенски код
 2. В последствие имате възможност да коригирате тези данни от Вашия личен профил.
 3. Данните, които ще получим при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването на Струма Фрут ЕООД. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.
 4. Вашият потребителският профил може да бъде изтрит от системата на Струма Фрут ЕООД  заедно с прилежащите към него данни при желание от Ваша страна.
 5. С достъпа, разглеждането, регистрацията, използването по какъвто и да е начин услугите на уебсайта, Купувачът  потвърждава, че е запознат с ОУ и приема безусловно да е обвързан с тези условия, включително с Политиката за личните данни и други писмени условия и регламенти на доставчика, публикувани в уебсайта
 6. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани Купувачи  на уебсайта www.strumafruit.com и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Купувача и Магазина, като взаимоотношенията между тях се регулират изключително от тези условия, от Политиката за лични данни и други условия, правила и инструкции, създадени и публикувани от Магазина  в уебсайта, които представляват неразделна част от ОУ. Използването на уебсайта се подчинява и на всички императивни разпоредби на действащото законодателство.
 7. ОУ не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица, доколкото тези услуги не се извършват от Магазина.
 8. Магазинът си запазва правото по всяко време да внася промени в ОУ. Купувачите  ще бъдат уведомявани за промените чрез съобщение, поместено на видно място в уебсайта или чрез лично съобщение, изпратено на посочения при регистрация потребителски електронен адрес. С приемането на тези ОУ, Купувачът  се съгласява да се информира за бъдещи промени и при продължаване на използването на уебсайта и услугите след влизането в сила на нова версия на ОУ ще се счита, че е изразил съгласието си с последната публикувана версия на тези ОУ.

II. Характеристики на услугите

 1. Целта на този уебсайт е да осигури лесна и удобна услуга на купувачите  с предоставянето на възможност за поръчка на продукти от Магазинът, който предлага  сушени плодове и зеленчуци чрез доставка до дома или офис на куриер. Уебсайта позволява на купувачите да избират продукти и да ги поръчват чрез бутон за поръчка.
 2. Магазинът предоставя, а купувачите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите, посочени в уебсайта. Услугите и ресурсите на уебсайта се използват по желание на потребителите и контрагентите, на техен риск и отговорност. Купувачът носи отговорност за избора на всяка стока или услуга и за съответствието им с очакванията и изискванията му към тях. Www.strumafruit.com не участва нито се намесва по какъвто и да е начин в производството на продуктите, произведени в Цех за производство на сушени плодове и зеленчуци, представени в уебсайта. Цехът за производство на сушени плодове и зеленчуци е длъжен да се съобразява с приложимите разпоредби, правила, регламенти и стандарти, отнасящи се до производството на продуктите, тяхното качество и безопасност.
 3. Описанието за начина на поръчка, плащане и вид доставка на избраните продукти през платформата на Магазина е посочено в разделът“Общи условия“. Основните характеристики на стоките, предлагани от Магазина са дадени с кратко описание и чрез визуално представяне на продуктите със снимки в уебсайта.

III. Цени

 1. Всички цени на стоките и услугите, посочени в уебсайта са в български лева, с включен в тях ДДС. Цените на стоките и услугите са валидни до датата, посочена в уебсайта или до последващата им промяна. Магазинът и Цехът за производство на сушени плодове и зеленчуци, представени в уебсайта си запазват правото на промени в обявените цени, без задължение за предварително уведомяване на Купувачите за тези промени. Цената на транспортните услуги за доставка не са включени в цената на стоките, както и начините за доставка можете да разберете, като следвате процеса за подаване на заявка.

ІV. Общи разпоредби за поръчка и доставка

 1. Всяка поръчка на продукт през уебсайта е свързана със задължение на Купувача за плащане. Купувачът използва бутона „Купи“ за всеки избран продукт от интерактивното меню в уебсайта, след което използва бутона за поръчка „Поръчка“. За окончателно потвърждаване на поръчката, Купувачът използва бутона „Поръчка”. Всяка завършена поръчка на Купувача през платформата на Магазина представлява валидно сключен между страните онлайн договор за покупко-продажба на продукт/и.
 2. В случай, че дадена поръчка не може да бъде изпълнена, по независещи от Магазина причини, Купувачът се уведомява устно чрез обаждане от оператор или писмено с мейл, като на Купувачът се предоставя възможност да избере дали да откаже поръчката и да получи обратно заплатената сума, при вече осъществено плащане, или да промени поръчката си с друга стока на същата или по-висока цена. В случай, че избере продукт с по-висока цена, купувачът доплаща разликата в сумата. При избор на стока с по-ниска цена, разликата не подлежи на възстановяване.

V. Права и задължения на страните

Купувачът на услугите на уебсайт www.strumafruit.com НE се ползват от правото на отказ и връщане на закупен продукт, доколкото в съответствие с чл. 57, т.4 от ЗЗП, това право НЕ се прилага за договорите за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

Купувачът има право:

 1. Да използва законосъобразно уебсайта и всички услуги за целите и в пределите на настоящите ОУ.
 2. Да създаде свой клиентски профил, съгласно изискванията на настоящите ОУ. Купувачът може лесно и по всяко време да осъществява достъп и да актуализира личните си данни чрез инструментите за редакция на профила си освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Актуализираната от Купувачът информация ще бъде обновена незабавно.
 3. Да прекрати по всяко време, по свое усмотрение и желание, използването на услугите и уебсайта и да иска заличаване/изтриване/ на своя клиентски профил с изрично писмено искане към Магазина на адрес: office@strumafruit.com
 4. Да избере свободно продуктите и количеството им, начина на получаването им и начина на плащане измежду посочените в уебсайта видове плащания.
 5. Да заяви специфични изисквания отнасящи се за всяка поръчка чрез бутон “OУ
 6. Да получи съответен отчетен документ за плащането на завършената поръчка, съгласно Закона за счетоводството.
 7. Купувачът има право на рекламации, касаещи качеството на продуктите, предлагани в уебсайта от съответните ресторанти/обекти. Правото на рекламация се упражнява чрез писмено оплакване, отправено чрез формата за рекламации в уебсайта. След разглеждане на оплакването служител от фирмата на Магазина се свързва с Купувача за отговор в срок до 24 часа от заявената реакламация.
 8. Купувача има право да върне доставена поръчка само в случаите, когато получи различни от поръчаните от него продукти като вид, брой или при несъответствие, изразяващо се в съществено отклонение на продукта от характеристиките, дадени в описанието в интерактивното меню в уебсайта. Във всички случаи, Купувачът е длъжен да прегледа доставените продукти в момента на получаването им и при несъответствие има право или да получи нови продукти, съотвестващи с поръчаните, а при невъзможност за подмяна – да получи обратно заплатената сума или да не заплати доставената поръчка.

Купувачът се задължава:

 1. Да използва предлаганите в уебсайта услуги и ресурси законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
 2. Да предоставя точна и вярна информация за себе си при регистрация в това число актуален верен адрес за доставка, телефон за контакт и данни за издаване на счетоводен документ, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта, да не извършва фиктивни поръчки.
 3. Да осъществява достъп до услугите и ресурсите на уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени от уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност и да не използва, копира и разпространява, в цялост или части от публикувано на уебсайта съдържание за каквито и да цели, извън изрично посочените в ОУ.
 4. При получаване на поръчката да провери съдържанието й за съответствие със заявката за поръчка, за ненарушена опаковка и вид.
 5. Забранено е извършването на което и да е от следните действия от страна на Купувача :
 6. Използването на каквито и да е автоматизирани или неавтоматизирани процеси за събиране, съхранение, архивиране или извличане на информация за други потребители на услугите и на уебсайта или по какъвто и да е начин да се извлича систематично информация от базите данни на уебсайта.
 7. Скриването, блокирането, изтриването, премахването или по какъвто и да е начин затрудняването на видимостта и достъпа до всякакви съобщения, банери, реклама, потребителско и друго съдържание и информация, публикувани в уебсайта.
 8. Заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.
 9. Възпрепятстването на достъпа или ограничаването на други потребители, по какъвто и да начин до услугите в уебсайта или която и да е част от съдържанието му.
 10. Излагането или изпращането от или към този сайт на каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони.

Магазинът има право:

 1. По всяко време, по свое усмотрение да прави изменения в услугите и в уебсайта във връзка с поддържането, развитието и/или подобряване качеството на предоставяните услуги него, както и да разширява обхвата на услугите, без писмено уведомление до потребителите и без да носи отговорност за това.
 2. Да блокира достъпа на купувач до услугите и до уебсайта в цялост или до отделни части от тях при нарушаване от страна на купувача на ОУ, Политиката за лични данни и други условия и регламенти, които са неразделна част от ОУ, при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от купувача или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта или са засегнати законни интереси на други купувачи, на Магазина или негови партньори, контрагенти и други свързани лица или в случай на нужда да се запази друг значим обществен интерес.
 3. Всички права, които не са изрично предоставени в тези ОУ, са запазени и принадлежат на Магазина.
 4. С оглед повишаване качеството на услугите, при извършване на профилактика, при отстраняване на повреди, актуализиране на информацията и други свързани с това дейности, Магазинът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугите.

Магазинът се задължава:

 1. Да поддържа актуална информация относно търговските обекти, представени в уебсайта, тяхното работно време, предлаганите продукти и цени.
 2. Да обработи своевременно и коректно заявката с цел осигуряване предоставянето на място или доставка на закупени през уеб портала продукти на посочения от Купувача адрес като не носи отговорност в случай, че посочените данни за доставка са неверни, непълни или неточни.
 3. В случай, че поръчката не може да бъде изпълнена, липсва артикул, има разлика в цените и при други затруднения за осъществяването на поръчката, да се свърже незабавно с Купувача на посочените в профила телефони или чрез писмено съобщение, изпратено на посочения в потребителски профил мейл адрес.

VII. Отговорност

Магазинът не носи отговорност за:

 1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги, при смущения в трафика, дължащи се на причини за които носи отговорност интернет доставчика или фирмите, предоставящи онлайн и други услуги, достъпни през този уебсайт;
 2. Качеството на услугите при използване на неизправни технически средства, устройства и/или неправилно конфигуриран софтуер от страна на Купувача или за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на софтуерни програми, инсталирани на компютъра на купувача, включително за щети, за чието възможно възникване Купувачът не е бил уведомен;
 3. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.
 4. Магазинът на услуги не упражнява контрол и не носи отговорност за качеството на услугите на своите настоящи и бъдещи контрагенти /магазини /, на трети лица и страни във връзка с разплащанията и доставката на закупени през уебсайта стоки. Магазинът се ангажира единствено с разглеждането на рекламации с цел установяване отговорността на контрагенти или доставчици на стоки.
 5. Магазинът не гарантира удовлетворение на Купувача от избраната услуга или стока, закупена през уеб портала, както и за информацията и за каквито и да е други услуги и съдържание, които се съдържат във всички външни източници към които препращат услугите и/или уебсайта посредством хипервръзки.
 6. Магазинът не носи отговорност за неточности в описанието на стоките, които не се отнасят до основните им характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация, както и за неверни данни относно стоките, посочени от Контрагентите.
 7. Магазинът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си при възникването на обстоятелства, които са извън неговия разумен контрол, след като е положил усилия и дължимата грижа на добрия търговец.
 8. Магазинът не носи отговорност за продукти и/или услуги на ресторантите, обектите, представени в уебсайта, които не се предлагат или не са актуални към момента на поръчката.
 9. В случай, че Купувачът има съмнение относно качеството на услугите на уеб портала или на уебсайта по отношение на неговото съдържание, Купувачът не трябва да използва услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, купувачът продължи да използва услугите или уебсайта, отговорността за това решение е изцяло на Купувача. Магазинът не носи отговорност за претърпени вреди от продуктите на Цехът за производство на сушени плодове и зеленчуци, представени в уебсайта. Цехът за производство на сушени плодове и зеленчуци, предоставил продукт/и, от които са настъпили вреди за потребителите носи отговорност и е ответник по такива искове от купувача на уебсайта.
 10. Магазинът си запазва правото да търси, с всички позволени законни средства, защита и компенсация за извършени или за предполагаеми нарушения на ОУ и Политиката за лични данни и други условия и правила, които са публикувани в уебсайта и са неразделна част от настоящите ОУ.

VIII. Интелектуална собственост

 1. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, надписи, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от Магазинът и са защитени от българските, европейските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Магазина и/или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на купувачите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.
 2. Магазинът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на снимковия и друг графичен материал на контрагентите му, нито в уебсайтове, достъпни чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието, публикувано от контрагенти, рекламодатели и други трети лица, или купувачи в уебсайта, или върху съдържанието от външни източници, към които препраща уебсайта, се носи от лицата, публикували или направили видимо и достъпно това съдържание в уебсайта. В тези случаи, Магазинът си запазва правото да предприеме действия, които са подходящи и уместни за защита на определени свои законни права на интелектуална собственост във връзка със съдържанието, достъпно в уебсайта.

X. Приложимо право

За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.


XI. Политика за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 10 работни дни.

В сила от 24.05.2018 година.

Благодарим Ви, че се запознахте с Общите условия за използване на уебсайта и Ви пожелаваме приятно пазаруване!